Professioneel Vastgoedbeheer

Financiële Administratie met Kunstmatige Intelligentie

02/2023 - Gate Software

Wat is kunstmatige intelligentie en machine learning?

Artificial Intelligence (AI) is een technologie die zich richt op het nabootsen van intelligentie, zoals het vermogen om te leren, te redeneren en te begrijpen. Het doel van AI is om computers de mogelijkheid te geven om taken uit te voeren die normaal gesproken alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd, zoals het analyseren van gegevens of het maken van beslissingen.

Machine Learning (ML) is een onderdeel van AI en maakt gebruik van algoritmen die zichzelf kunnen aanpassen aan nieuwe gegevens, waardoor ze steeds slimmer worden. Dit maakt het mogelijk om automatisch patronen te herkennen in grote hoeveelheden gegevens en voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen.

AI Boekhouding

De rol van ML in relatie tot AI is dat het helpt bij het automatiseren van het leerproces. Dit betekent dat computers zonder menselijke input of begeleiding kunnen leren en hun prestaties kunnen verbeteren.

Vastgoedbeheer Software en Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn technologieën die steeds vaker worden toegepast in professionele financiële administratie software. Echter, binnen specifieke software oplossingen zoals software voor vastgoedbeheer, is hun toepassing nog niet zo wijdverspreid. Bij GateSoft hebben we de potentie van AI/ML in vastgoedbeheer financiële processen al enige tijd geleden onderkend. Hierdoor is de implementatie van AI/ML in GatePMS, onze software voor financiële administratie van vastgoed, inmiddels een feit.

In dit artikel zullen we ingaan op de rol van AI en ML bij de implementatie van financiële processen zoals het afhandelen van inkoopfacturen, debiteurenbeheer en het afletteren van banktransacties.

 1. De rol van Kunstmatige Intelligentie in boekhouding

  In de financiële administratie van vastgoed kunnen AI en ML worden toegepast om processen efficiënter te maken en fouten te verminderen. Bijvoorbeeld, AI kan worden gebruikt om automatisch inkoopfacturen te verwerken, waardoor handmatige verwerkingen worden verminderd en de kans op fouten wordt verkleind. Ook kan AI worden gebruikt om debiteurenbeheer te automatiseren, waardoor betalingen sneller worden verwerkt en de kans op wanbetalingen wordt verminderd. De integratie van kunstmatige intelligentie vermindert de tijd die medewerkers nodig hebben om handmatig verschillende en repetitieve taken uit te voeren met 80-90%.

  VDaarnaast kan ML worden gebruikt voor het afletteren van banktransacties, waardoor de kans op fouten bij de verwerking van betalingen wordt verminderd en er een efficiëntere verwerking van inkomende betalingen ontstaat. ML kan ook worden gebruikt voor het detecteren van frauduleuze transacties, waardoor de kans op financieel verlies wordt verminderd.


 2. Voordelen van gebruik van kunstmatige intelligentie in GatePMS

  Het gebruik van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) kan een aanzienlijke verbetering betekenen voor de efficiëntie en nauwkeurigheid van financiële processen binnen de applicatie. Hieronder een paar voordelen onder elkaar:

  • Snelheid en efficiëntie:
  • Door het gebruik van AI en ML bij het inboeken van inkoop facturen, afletteren van banktransacties en geautomatiseerde debiteurenbeheer, worden deze processen sneller en efficiënter uitgevoerd. Dit kan leiden tot een vermindering van de tijd die nodig is om deze taken uit te voeren en een vermindering van de kosten die hiermee gepaard gaan.

  • Nauwkeurigheid
  • Door het gebruik van AI en ML bij deze processen, wordt de kans op fouten verkleind. Dit komt omdat de technologieën in staat zijn om automatisch patronen te herkennen en te leren van gegevens. Hierdoor kan er een vermindering van fouten plaatsvinden en kan er een hogere nauwkeurigheid worden gegarandeerd.

  • Proactief debiteurenbeheer:
  • Door het gebruik van Ai en ML voor geautomatiseerd debiteurenbeheer in GatePMS, kan de kans op financiële problemen die te laat betalen van debiteuren kan veroorzaken worden verminderd. Dit kan leiden tot een verbetering van het cashflow en een vermindering van de kosten die zijn verbonden aan geforceerde incasso's.


Ten sloot

Het wordt voorspeelt dat de komst van Kunstmatige Intelligentie de wereld zal voorgoed veranderen. Bij GatePMS zullen we blijven investeren in de ontwikkeling van AI/ML technologieën, om onze software steeds efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

Eén van de toepassingen van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) buiten de financiële administratie is het automatisch genereren van rapportages. Dit kan helpen om gegevens efficiënter te analyseren en sneller inzicht te verkrijgen in belangrijke trends en patronen. Daarnaast kan AI ook worden ingezet voor klantensupport, bijvoorbeeld als chatbot of als een virtuele medewerker die telefonische vragen kan beantwoorden.

Kortom, de toepassingen van AI/ML zijn talrijk en we zullen ons blijven richten op het verbeteren en optimaliseren van onze software door het toepassen van deze technologieën. Dit zal ertoe leiden dat we onze klanten beter kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen en dat we een toonaangevende rol kunnen spelen in de vastgoedsector.