Professioneel VvE-Beheer

Waarom het beheer uitbesteden

11/2022 - Gate Software

VvE-Beheer

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van vastgoedeigenaren in een gebouw behartigt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt een bestuur gekozen. Het bestuur bestuurt de vereniging namens de leden en ziet toe op de naleving van de regels en besluiten die door de ALV zijn genomen. VvE-beheer bestaat uit verschillende onderdelen die goed op elkaar moeten worden afgestemd. Algemeen, Administratief en Technisch beheer vormen samen het complete takenpakket voor het beheren van de VvE. De werkzaamheden zijn divers en vragen tijd en energie om uit te voeren. Bovendien is kennis van de verschillende vakgebieden vereist om de VvE succesvol te kunnen beheren.

Het uitbesteden van beheer taken aan een professionele beheerder heeft verschillende voordelen, waaronder:

Image by Storyset
 1. Tijdsbesparing

  Het beheren van een VvE kan veel tijd kosten, vooral als er problemen zijn met het gebouw of als er beslissingen genomen moeten worden over de verdeling van de kosten. Door het beheer uit te besteden, kunnen eigenaren zich concentreren op hun eigen verantwoordelijkheden en hoeven ze zich niet bezig te houden met de dagelijkse taken van het beheer.


 2. Deskundigheid

  Professionele beheerbedrijven hebben veel ervaring en kennis van de wet- en regelgeving rondom VvE-beheer. Ze kunnen helpen bij het naleven van deze wetten en regels en voorkomen dat er fouten worden gemaakt die tot problemen kunnen leiden.


 3. Gemak

  Het uitbesteden van het beheer betekent dat eigenaren niet zelf hoeven te zoeken naar leveranciers voor onderhoudswerkzaamheden of andere diensten die nodig zijn voor het gebouw. Het beheerbedrijf kan dit allemaal voor hen regelen en zorgen dat alles soepel verloopt.


 4. Kostenbesparing

  Door het uitbesteden van het beheer kunnen eigenaren vaak besparen op de kosten voor onderhoud en reparaties. Beheerbedrijven hebben vaak goede relaties met leveranciers en kunnen dus gunstigere prijzen afdwingen.


 5. Zekerheid

  Een professioneel beheerbedrijf heeft normaliter veel ervaring en een goed stelsel voor het bijhouden van financiële gegevens en het maken van juiste budgetten. Dit kan helpen om de financiële zaken van de VvE op orde te houden en om toekomstige problemen te voorkomen.


 6. Belangenverstrengeling voorkomen

  Bestuursleden zijn ook eigenaren van vastgoedobjecten in het VvE. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling, waarbij de beslissingen van het bestuur voornamelijk gericht zijn op het behartigen van de eigen belangen in plaats van die van de gehele VvE. Door het beheer uit te besteden aan een professioneel beheerbedrijf dat geen belang heeft in het appartementsgebouw, kan dit voorkomen worden. Het beheerbedrijf kan onafhankelijk en objectief handelen en zal altijd het belang van de gehele VvE vooropstellen.


 7. Automatisering

  Een professioneel beheerbedrijf maakt gebruik van professionele software om het beheer van de VvE efficiënter en betrouwbaar te maken. Deze software kan bijvoorbeeld helpen bij het bijhouden van financiële gegevens, het plannen van onderhoudswerkzaamheden en het beheren van vergaderingen. Door gebruik te maken van Cloud Software zijn gegevens niet alleen altijd en overal beschikbaar maar ook eenvoudiger met de leden te delen. Bovendien zorgt een dergelijke oplossing ervoor dat gegevens veilig zijn opgeslagen. Kortom, het gebruik van Professionele Cloud Software kan een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiënt en professioneel VvE-beheer.